• Bảng giá lốp xe Yokohama

  Bảng giá lốp Yokohama

   

  BẢNG GIÁ VỎ XE YOKOHAMA
  (Có giá trị từ ngày 1/1/2015 cho đến khi có thông báo mới)
  STT THÔNG SỐ VỎ XE GAI VỎ NƯỚC SX ĐƠN GIÁ
  (10%VAT)
  GHI CHÚ
  MÂM 13"
  1 145/70R13 71T AE01 Phi 1,080,000  
  2 155/65R13 73T AE01 Phi 1,10,00  
  3 155/70R13 75T AE01 Phi 1,100,000  
  4 165/60R13 73T AE01 Phi 1,190,000  
  5 165/65R13 77T AE01B Phi 1,040,000  
  6 165/65R13 80T AE01 Phi 1,150,000  
  7 165/70R13 79T AE01 Phi 1,130,000  
  8 175/70R13 82H AE01 Phi 1,040,000  
  9 185/70R13 86H AE01 Phi 1,080,000  
  10 185/70R13 75T AE01 Phi 1,260,000  
  MÂM 14"
  11 165/55R14 86H AE01 Phi 1,320,000  
  12 165/65R14 79T AE01B Phi 1,060,000  
  13 165/70R14 81T AE01 Phi 1,170,000  
  14 175/65R14 82H AE50 Japan 1,300,000  
  15 175/65R14 82H AE01 Phi 1,100,000  
  16 175/70R14 84H AE01 Phi 1,120,000  
  17 185/60R14 82H AA01 Phi 1,340,000  
  18 185/60R14 82H AE01A Phi 1,250,000  
  19 185/65R14 86H AE50 Japan 1,370,000  
  20 185/65R14 86H AE01 Phi 1,160,000  
  21 185/70R14 88H ES501 Japan 1,600,000  
  22 185/70R14 88H AE01 Phi 1,160,000  
  23 195/60R14 86H AE01 Phi 1,380,000  
  24 195/65R14 89H AE01 Phi 1,420,000  
  25 195/70R14 91H ES501 Japan 1,700,000  
  26 195/70R14 91H AE01 Phi 1,200,000  
  MÂM 15"
  27 175/60R15 81H AE01 Phi 1,450,000  
  28 175/65R15 84H AE01 Phi 1,400,000  
  29 175/65R15 84H E70D O.E.M 2,390,000 Suzuki Swift
  30 185/60R15 84H AE50 Japan 1,590,000  
  31 185/60R15 84H AE01 Phi 1,300,000  
  32 185/60R15 84H E70B Phi 1,450,000  
  33 185/65R15 88H AE50 Japan 1,650,000  
  34 185/65R15 88H AA01 Phi 1,480,000  
  35 185/65R15 88H AE01 Phi 1,520,000  
  36 195/50R15 82V AE01 Phi 1,630,000  
  37 195/55R15 85V V551 Japan 2,180,000  
  38 195/55R15 85V AE50 Japan 1,700,000  
  39 195/55R15 85V AA01 Phi 1,840,000  
  STT THÔNG SỐ VỎ XE GAI VỎ NƯỚC SX ĐƠN GIÁ
  (10%VAT)
  GHI CHÚ
  40 195/55R15 82V AE01A Phi 1,460,000  
  41 195/60R15 88H V551 Japan 2,630,000  
  42 195/60R15 88H AE01 Phi 1,580,000  
  43 195/65R15 91H AE50 Japan 1,950,000  
  44 195/65R15 91H V551 Japan 2,420,000  
  45 195/65R15 91H AE01 Phi 1,400,000  
  46 195/80R15 96S G012 Japan 3,300,000  
  47 205/60R15 91H V551 Japan 2,730,000  
  48 205/60R15 91H AE01 Phi 1,700,000  
  49 205/65R15 94H AE50 Japan 2,150,000  
  50 205/65R15 94H V551 Japan 2,520,000  
  51 205/65R15 94H AE01 Phi 1,420,000  
  52 205/70R15 96H G051 Japan 2,260,000  
  53 205/70R15 96S G012 Thailand 2,500,000  
  54 205/70R15 96H G055 Thailand 2,500,000  
  55 215/65R15 96H V551 Japan 2,900,000  
  56 215/70R15 98H G051 Japan 2,500,000  
  57 215/70R15 98S G012 Japan 2,950,000  
  58 LT215/75R15 100/97S G012 Japan(OL) 3,130,000  
  59 225/70R15 100H G055 Thailand 2,700,000  
  60 P225/70R15 100S G012 Thailand(OL) 2,840,000  
  61 P235/70R15 102S G012 Thailand(OL) 3,10,00  
  62 P235/75R15 105H G051 Japan 2,700,000  
  63 P235/75R15 108S G012 Thailand(OL) 2,380,000  
  64 P235/75R15 108S G051 Thailand 2,700,000  
  65 LT235/75R15 104S G012 Thailand(OL) 2,780,000  
  66 255/70R15 108H G051 Japan 3,640,000  
  67 265/70R15 112H G051 Japan 3,100,000  
  68 265/70R15 112T G012 Thailand 2,515,000  
  69 265/70R15 112H G051 Thailand 3,100,000  
  70 30x9.5R15 104S G012 Thailand(OL) 3,130,000  
  71 31x10.5R15 109S G012 Thailand(OL) 3,600,000  
  72 31x10.5R15 109S G051 Thailand 2,650,000  
  MÂM 16
  73 175/60R16 82H AE50 Japan 2,280,000  
  74 195/45R16 80W AE50 Japan 2,500,000  
  75 195/55R16 87V AE50 Japan 2,550,000  
  76 195/60R16 89H AE50 Japan 2,420,000  
  77 205/50R16 87V AE50 Japan 2,200,000  
  78 205/50R16 87V V551 Japan 2,600,000  
  79 205/55R16 91W V551 Japan 3,310,000  
  80 205/55R16 91V V103S M-O Japan 3,470,000 Mercedes C class
  81 205/55R16 91V AE50 Japan 2,100,000  
  82 205/55R16 91H AE01 Phi 1,770,000  
  83 205/60R16 92V V551 Japan 3,000,000  
  STT THÔNG SỐ VỎ XE GAI VỎ NƯỚC SX ĐƠN GIÁ
  (10%VAT)
  GHI CHÚ
  84 205/60R16 92H E70L O.E.M 3,640,000 Nissan Juke
  85 205/65R16 95H AE50 Japan 2,700,000  
  86 205/65R16 95H V551 Japan 3,000,000  
  87 215/55R16 93V AE50 Japan 2,700,000  
  88 215/55R16 93W V551 Japan 3,310,000  
  89 215/60R16 95V A348 Japan 2,750,000 Toyota Camry
  90 215/60R16 95V AE50 Japan 2,250,000  
  91 215/60R16 95V E70B Japan 2,500,000  
  92 215/60R16 95V V551 Japan 2,720,000  
  93 215/60R16 99H AE01 Phi 1,690,000  
  94 215/60R16 95H G051 Thailand 3,180,000  
  95 215/65R16 98H G055 Thailand 3,250,000  
  96 215/65R16 98H G012 Thailand 3,410,000  
  97 215/70R16 100H G055 Thailand 2,050,000  
  98 215/70R16 100S G012 Thailand 2,240,000  
  99 215/80R16 103S G012 Japan 3,500,000  
  100 225/55R16 95W V551 Japan 3,400,000  
  101 225/60R16 98H AE50 Japan 2,750,000  
  102 225/60R16 98W V551 Japan 3,290,000  
  103 225/65R16 100H G055 Thailand 3,200,000  
  104 225/70R16 103H G055 Thailand 3,200,000  
  105 225/70R16 107H G012 Japan 3,640,000  
  106 LT225/75R16 110/107R G012 Japan(OL) 3,980,000  
  107 235/60R16 100W V551 Japan 3,280,000  
  108 235/60R16 100H G012 Thailand 3,300,000  
  109 235/60R16 104V G055 Thailand 3,500,000  
  110 235/70R16 106H G012 Japan 2,880,000  
  111 235/70R16 106H G055 Thailand 2,150,000  
  112 P235/70R16 107S G012 Thailand(OL) 3,410,000  
  113 235/80R16 109S G039 Japan 3,700,000 Pajero
  114 LT235/85R16 120R G012 Thailand(OL) 3,410,000  
  115 245/70R16 107H G051 Thailand 3,180,000  
  116 245/70R16 107H G012 Thailand 3,580,000  
  117 P245/70R16 106S G012 Thailand(OL) 3,650,000  
  118 LT245/75R16 120R G012 Japan(OL) 4,30,00  
  119 255/65R16 109H G051 Thailand 3,750,000  
  120 255/70R16 111H G051 Thailand 3,410,000  
  121 265/70R16 112S G039 Japan 3,750,000 Pajero
  122 265/70R16 112T G012 Thailand 2,810,000  
  123 P265/70R16 111S G012 Thailand(OL) 2,780,000  
  124 265/70R16 112H G051 Thailand 2,850,000  
  125 LT265/75R16 119R G012 Thailand(OL) 3,840,000  
  126 275/70R16 114H G051 Thailand 2,900,000  
  127 275/70R16 114H G012 Thailand 3,980,000  
  128 LT285/75R16 116/113S G012 Japan 4,770,000  
  STT THÔNG SỐ VỎ XE GAI VỎ NƯỚC SX ĐƠN GIÁ
  (10%VAT)
  GHI CHÚ
  MÂM 17"
  129 205/40R17 84W AS01 Japan 3,050,000  
  130 205/45R17 88Y AS01 Japan 2,980,000  
  131 205/45R17 84W V551 Japan 4,310,000  
  132 205/45R17 84W AE50 Japan 2,500,000  
  133 205/50R17 93V AE50 Japan 3,000,000  
  134 205/55R17 91V AE50 Japan 2,920,000  
  135 215/40R17 87Y AS01 Japan 3,500,000  
  136 215/45R17 91W AE50 Japan 2,550,000  
  137 215/45R17 91Y AS01 Japan 2,930,000  
  138 215/45R17 91W V551 Japan 3,610,000  
  139 215/45ZR17 91Y V105S Japan 3,410,000  
  140 215/50R17 91V AE50 Japan 3,100,000  
  141 215/50R17 91V EP400 Japan 3,350,000  
  142 215/50R17 91V V551 Japan 4,050,000  
  143 215/55R17 94W V551 Japan 3,330,000  
  144 215/55R17 94V E70N O.E.M 4,090,000 Nissan Juke
  145 215/55R17 94V G900A Japan 4,430,000 Forester / Outback
  146 215/55R17 93V E70B Japan 2,900,000  
  147 215/55R17 94V AE50 Japan 2,400,000  
  148 215/55R17 94V G055 Thailand 3,500,000  
  149 215/60R17 96H G055 Thailand 3,400,000  
  150 215/70R17 101H G055 Thailand 3,200,000  
  151 225/45R17 91W AE50 Japan 2,650,000  
  152 225/45R17 91Y AS01 Japan 3,790,000  
  153 225/45ZR17 94Y V105S Japan 3,460,000  
  154 225/45R17 91W V551 Japan 3,870,000  
  155 225/45R17 91W V103S M-O Japan 4,750,000 Mercedes C class
  156 225/50ZR17 98Y V103S Japan 4,150,000  
  157 225/50R17 94W V551 Japan 3,550,000  
  158 225/50R17 94W V551A Japan 3,800,000  
  159 225/50RF17 94Y V103S Japan 4,200,000  
  160 225/50ZR17 98Y V105S Japan 3,750,000  
  161 225/50R17 94W AE50 Japan 2,550,000  
  162 225/55R17 97W AE50 Japan 2,750,000  
  163 225/55ZR17 101Y V103 Japan 3,650,000  
  164 225/55R17 97W V551 Japan 3,500,000  
  165 225/55R17 97V G95A Japan 5,110,000 Forester
  166 225/55R17 97H G051 Thailand 3,640,000  
  167 225/60R17 99H G012 Japan 4,660,000  
  168 225/60R17 99V G95A Japan 5,450,000 Subara Outback
  169 225/60R17 99H G055 Thailand 2,600,000  
  170 225/65R17 102H G012 Japan 3,260,000  
  171 225/65R17 101H G91A Japan 3,700,000 Rav 4
  172 225/65R17 102H G055 Thailand 2,500,000  
  STT THÔNG SỐ VỎ XE GAI VỎ NƯỚC SX ĐƠN GIÁ
  (10%VAT)
  GHI CHÚ
  173 225/70R17 108T G012 Japan 4,370,000  
  174 225/70R17 108H G051 Japan 4,600,000  
  175 235/40R17 90Y AS01 Japan 4,000,000  
  176 235/45R17 94W V551 Japan 4,990,000  
  177 235/45ZR17 97Y V105S Japan 4,100,000  
  178 235/50R17 96V V551 Japan 4,470,000  
  179 235/55R17 99V V551 Japan 4,410,000  
  180 235/55R17 99Y V103S Japan 4,950,000  
  181 235/55R17 99H G055 Thailand 4,100,000  
  182 P235/60R17 103H G051 Japan 3,810,000  
  183 235/65R17 108H G012 Japan 4,770,000  
  184 235/65R17 108V G055 Thailand 3,550,000  
  185 235/65R17 108H G051 Thailand 3,180,000  
  186 245/40R17 91W AE50 Japan 2,870,000  
  187 245/40R17 91W V551 Japan 4,450,000  
  188 245/40R17 91W V103S M-O Japan 3,900,000 Mercedes C class
  189 245/45R17 100Y V105S Japan 3,800,000  
  190 245/45R17 95W V551 Japan 4,270,000  
  191 245/65R17 107H G012 Japan 4,890,000  
  192 245/65R17 107H G055 Thailand 2,650,000  
  193 255/60R17 110W V802 Japan 6,590,000  
  194 255/60R17 106H G055 Thailand 3,800,000  
  195 255/65R17 110H G012 Japan 5,110,000  
  196 265/65R17 112H G012 Thailand 3,000,000  
  197 265/65R17 112H G051 Thailand 3,000,000  
  198 P265/70R17 113S G012 Thailand(OL) 4,090,000  
  199 275/65R17 115H G051 Thailand 3,050,000  
  200 275/65R17 115H G012 Thailand 3,070,000  
  201 285/65R17 116H G94B Japan 6,600,000 Landcruiser
  202 LT315/70R17 121R G012 Japan 6,590,000  
  MÂM 18"
  203 225/40R18 92Y AS01 Japan 4,440,000  
  204 225/40R18 92Y V105S Japan 4,250,000  
  205 225/40R18 88W V551 Japan 5,110,000  
  206 225/40ZR18 92Y V103 Japan 5,480,000  
  207 225/40ZR18 92Y V105S Japan 4,250,000  
  208 225/40RF18 88Y V103S Japan 5,000,000  
  209 225/45R18 95Y V105S Japan 4,150,000  
  210 225/45R18 91W V551 Japan 4,820,000  
  211 225/45ZR18 95Y V105S Japan 4,150,000  
  212 225/50R18 95W V103E Japan 6,820,000 Fairlady ( Front )
  213 225/60R18 100H G055 Thailand 4,100,000  
  214 225/65R18 103H G055 Thailand 4,100,000  
  215 235/40R18 91W V551 Japan 6,700,000  
  216 235/50R18 100W V103 Japan 5,500,000  
  STT THÔNG SỐ VỎ XE GAI VỎ NƯỚC SX ĐƠN GIÁ
  (10%VAT)
  GHI CHÚ
  217 235/50R18 97W V551 Japan 5,880,000  
  218 235/55R18 100Y V103B Japan 4,770,000  
  219 235/55R18 100W V802 Japan 5,350,000  
  220 235/55R18 100V G055 Thailand 3,150,000  
  221 235/60R18 107V G055 Thailand 4,400,000  
  222 235/65R18 106H G055 Thailand 4,300,000  
  223 245/40R18 93Y V551 Japan 5,530,000  
  224 245/40ZR18 97Y V105S Japan 4,250,000  
  225 245/45R18 96W V551 Japan 5,120,000  
  226 245/45R18 96W V103F Japan 7,050,000 Fairlady ( Rear )
  227 245/45ZR18 100Y V105S Japan 4,750,000  
  228 245/50RF18 100W V103S Japan 4,650,000  
  229 245/60R18 105H G055 Thailand 4,600,000  
  230 255/35ZR18 94Y V103 Japan(ZPS) 8,400,000  
  231 255/35ZR18 94Y V105S Japan 5,340,000  
  232 255/40ZR18 99Y V103 Japan 4,800,000  
  233 255/45R18 99Y V103S AO Japan 6,950,001 Audi A7
  234 255/45ZR18 103Y V105S Japan 4,700,000  
  235 255/55R18 109W V802 Japan 6,230,000  
  236 265/35R18 93W V551 Japan 6,060,000  
  237 265/35ZR18 97Y V105S Japan 5,400,000  
  238 265/40ZR18 101Y V103S Japan 6,100,000  
  239 265/60R18 110H G012 Japan 6,990,000  
  240 275/60R18 112H G012 Japan 6,260,000  
  MÂM 19"
  241 225/40R19 93Y V105S Japan 6,500,000  
  242 235/35R19 91W V551 Japan 6,610,000  
  243 235/35ZR19 91Y V105S Japan 5,380,000  
  244 235/35ZR19 91Y V103S Japan 6,590,000  
  245 235/40ZR19 92Y V103 Japan 6,100,000  
  246 235/55R19 101V G055 Japan 6,000,000  
  247 245/35R19 93W V551 Japan 8,350,000  
  248 245/35ZR19 93Y V105S Japan 7,000,000  
  249 245/40R19 98W V551 Japan 6,630,000  
  250 245/40ZR19 97Y V103 Japan 6,300,000  
  251 245/45R19 98Y V105S Japan 5,240,000  
  252 245/45R19 98Y V551 Japan 6,370,000  
  253 245/45ZR19 98Y V105S Japan 5,240,000  
  254 245/55R19 103V G055 Japan 6,200,000  
  255 255/40ZR19 100Y V105S Japan 5,600,000  
  256 255/40ZR19 100Y V103S AO Japan 5,500,000 Audi A7
  257 255/50R19 107W V802 Japan 6,000,000  
  258 265/30R19 93W V551 Japan 7,440,000  
  259 265/30ZR19 93Y V103 Japan 7,560,000  
  260 265/30ZR19 93Y V105S Japan 5,820,000  
  STT THÔNG SỐ VỎ XE GAI VỎ NƯỚC SX ĐƠN GIÁ
  (10%VAT)
  GHI CHÚ
  261 265/50R19 110Y V103B Japan 5,460,000 Audi Q7 ( Front )
  262 275/30R19 96W V551 Japan 9,450,000  
  263 275/35R19 96W V551 Japan 9,140,000  
  264 275/40R19 100Y V103 Japan 8,349,000  
  265 275/40ZR19 105Y V105S Japan 5,950,000  
  266 275/45R19 108Y V103 Japan 5,850,000  
  267 275/45R19 108Y V103B N-O Japan 5,750,000 orsche Cayenne ( Touareg )
  268 285/45R19 107W V802 Japan 9,000,000  
  MÂM 20"
  269 235/55R20 102V G055 Japan 6,700,000  
  270 245/35R20 95W V551 Japan 9,090,000  
  271 245/35ZR20 95Y V103 Japan 7,990,000  
  272 245/40ZR20 99Y V103 Japan 5,650,000  
  273 245/50R20 102V G055 Japan 7,100,000  
  274 255/35ZR20 97Y V103 Japan 7,690,000  
  275 255/35ZR20 97Y V105S Japan 6,090,000  
  276 265/35R20 99Y V103S Japan 10,900,000 Audi A7
  277 275/30R20 97W V551 Japan 10,290,000  
  278 275/30ZR20 97Y V103 Japan 9,950,000  
  279 275/35ZR20 102Y V103 Japan 6,630,000  
  280 275/35ZR20 102Y V103 B-1 Japan 11,380,000 Bentley
  281 275/40R20 106Y V802 Japan 9,830,000  
  282 275/45R20 110Y V103B Japan 9,770,000  
  283 275/45R20 110Y V103H N-O Japan 10,700,000 Audi Q7 ( Rear )
  284 275/50R20 113W V802 Japan 9,850,000 Porsche Cayenne
  285 285/30ZR20 99Y V103 Japan 10,200,000  
  286 315/35R20 110Y V802 Japan 11,740,000  
  MÂM 21"
  287 255/35ZR21 98Y V103 Japan 11,100,000  
  288 295/35R21 107Y V103B N-O Japan 7,300,000 Porsche Cayenne ( Touareg )
  289 295/35R21 107Y V103B N-1 Japan 12,900,000 Porsche Cayenne
  VAN & TẢI NHẸ
  290 155R13 8PR RY818 Japan 1,500,000  
  291 165R13C 8PR RY818 Japan 1,700,000  
  292 175R13C 8PR RY818 Japan 1,830,000  
  293 175R14C 8PR RY818 Japan 2,150,000  
  294 195/75R16C 107/105R RY818 Japan 3,000,000  
  295 215/75R16C 116R RY818 Japan 3,150,000  
  296 205R16C 8PR Y828 Japan 2,800,000 Pajero
  VAN & TẢI NHẸ
  297 185R14C 102/100R RY818 Thailand 1,500,000  
  298 195R15C 8PR RY818 Thailand 2,470,000  
  299 195/70R15C 104/102R RY818 Thailand 2,100,000  
  300 205/70R15C 106R RY818 Thailand 2,500,000  
  301 225/70R15C 112R RY818 Thailand 2,150,000  

   

  >>DOWNLOAD BẢNG GIÁ LỐP YOKOHAMA

  Ngày đăng: 23-10-2015 3,555 lượt xem