• Bảng giá lốp Casumina bán tại Garage VinaTrade Group

  Bảng giá lốp Casumina

   

  BẢNG GIÁ LỐP CASUMINA ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI GARAGE VINATRADE

  ÁP DỤNG CHO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
  (Cập nhật đến ngày 01/06/2014)
              Đvt : đồng /chiếc 
  STT CHI TIẾT SẢN PHẨM Giá bán lẻ
  có VAT
  QUI CÁCH Số lớp bố Kiểu gai,Valve Đặc điểm riêng
  I LỐP ÔTÔ TẢI NHẸ        
  1 L.5.00-10 12PR CA405B-CA402B                                  732,000
  2 L.4.50-12 12PR CA405O                                  629,000
  3 L.4.50-12 12PR CA402F                                  742,000
  4 L.5.00-12 8PR CA402F                                  702,000
  5 L.5.00-12 12PR CA405B..D..411A                                  741,000
  6 L.5.00-12 12PR CA402..B..F                                  763,000
  7 L.5.00-12 14PR CA402F HEAVYDUTY                                833,000
  8 L.5.00-13 12PR CA405E…CA402F                               1,021,000
  9 L.5.50-13 12PR CA405E,CA402..B..F                               1,033,000
  10 L.5.50-13 14PR CA402..B..F HEAVYDUTY                             1,134,000
  11 L.5.50-13 14PR CA402..B..F OVERSIDE                             1,162,000
  12 L.6.00-13 12PR CA402..F                               1,244,000
  13 L.5.50-14 12PR CA405C..H                               1,315,000
  14 L.6.00-14 12PR CA405C..H                               1,298,000
  15 L.6.00-14 14PR CA405C..H                               1,356,000
  16 L.6.00-14 14PR CA402F                               1,356,000
  17 L.6.50-14 12PR CA405C..H                               1,412,000
  18 L.6.50-14 14PR CA402F                               1,412,000
  19 L.6.50-14 8PR CA402F                               1,275,000
  18 L.6.50-14 8PR CA405H                               1,264,000
  19 L.6.00-15 10PR CA402F…                               1,502,000
  20 L.6.50-15 12PR CA405C..H                               1,520,000
  21 L.7.00-15 12PR CA402F;405C..H                               1,817,000
  22 L.7.50-15 12PR CA411B                               2,045,000
  23 L.7.50-15 14PR CA411B                               2,225,000
  24 L.8.40-15 14PR CA405M                               1,876,000
  25 L.6.00-16 12PR CA405C                               1,419,000
  26 L.6.50-16 12PR CA405C,F                               1,527,000
  27 L.6.50-16 14PR CA405C,F                               1,546,000
  28 L.7.00-16 14PR CA405C..K;CA402F                               1,815,000
  29 L.7.00-16 14PR CA405K- XK                               1,922,000
  30 L.7.00-16 16PR CA402F HEAVYDUTY                             1,913,000
  31 L.7.00-16 16PR CA402F 02 V.TANH                             2,060,000
  32 L.7.00-16 16PR CA402F OVERSIDE                             2,598,000
  33 L.7.50-16 16PR CA405C                               2,497,000
  34 L.7.50-16 16PR CA402A..B..F                               2,598,000
  35 L.7.50-16 18PR CA402F                               2,655,000
  36 L.8.25-16 18PR CA405C                               2,727,000
  37 L.8.25-16 18PR CA402A..B..F                               2,845,000
  38 L.8.25-16 20PR CA402F                               3,027,000
  39 L.8.25-20 16PR CA405N                               3,541,000
  40 L.8.25-20 16PR CA402F                               3,596,000
  41 L.8.25-20 18PR CA402F                               3,689,000
  II LỐP ÔTÔ TẢI NẶNG        
  1 L.9.00-20 16PR CA405..I..D                               4,187,000
  2 L.9.00-20 18PR CA402D                               4,262,000
  3 L.9.00-20 16PR CA402..F                               4,298,000
  4 L.9.00-20 16PR CA402..I..D..F OTR                             4,298,000
  5 L.9.00-20 18PR CA402F                               4,372,000
  6 L.10.00-20 16PR CA405..G..J                               4,621,000
  7 L.10.00-20 18PR CA405..N..D..G..J                               4,878,000
  8 L.10.00-20 18PR CA402..F                               4,949,000
  9 L.10.00-20 18PR CA402..F OTR                             4,949,000
  10 L.10.00-20 18PR CA402..F OVERSIDE                             5,851,000
  11 L.11.00-20 16PR CA405..J..F                               5,413,000
  12 L.11.00-20 18PR CA405..J                               5,747,000
  13 L.11.00-20 18PR CA405R                               5,434,000
  14 L.11.00-20 18PR CA402..D..F                               5,831,000
  15 L.11.00-20 18PR CA402L; 411K; 405S; CA402I                               5,683,000
  16 L.11.00-20 20PR CA402L; 411K; 405S; CA402I                               5,807,000
  17 L.11.00-20 20PR CA402..D..F OTR                             5,988,000
  18 L.11.00-20 20PR CA402..F SUPERLOAD                             5,991,000
  19 L.11.00-20 20PR CA402..G                               6,042,000
  20 L.11.00-20 20PR CA402..F..D OVERSIDE                             6,509,000
  21 L11.00-20 24PR CA402M                               7,227,000
  22 L11.00-20 24PR CA402..F OVERSIDE                             7,008,000
  23 L.12.00-20 20PR CA405..L                               6,443,000
  24 L.12.00-20 20PR CA402..F..D                               6,509,000
  25 L.12.00-20 20PR CA402..F..D OTR                             6,507,000
  26 L.12.00-20 20PR CA402..G                               6,579,000
  27 L.12.00-20 24PR CA402..F                               7,008,000
  28 L.12.00-20 24PR CA402M                               7,918,000
  29 L.12.00-20 24PR CA402M Sâu gai 35mm                             8,114,000
  30 L.12.00-24 20PR CA402..F                               8,168,000
  31 L.12.00-24 20PR CA402..G                               8,533,000
  32 L.12.00-24 24PR CA402..K..F                               8,994,000
  33 L.12.00-24 24PR CA402..G                               9,488,000
  34 L.12.00-24 24PR CA402M                               9,884,000
  35 L.12.00-24 24PR CA402H                            10,383,000
  III LỐP XE DU LỊCH RADIAL      
  1 L.    155R12   CA406N                                  817,000
  2 L.145/70R13   CA406B                                  528,000
  3 L.155/65R13   CA406A                                  727,000
  4 L.165/60R14   CA406Q                                  815,000
  5 L.165/65R13   CA406A                                  812,000
  6 L.165/80R13   CA406B                                  784,000
  7 L.175/70R13   CA406G                               1,007,000
  8 L.175     R13   CA406C                                  903,000
  9 L.185/70R13   CA406B                                  903,000
  10 L.185/65R14   CA406E                                  983,000
  11 L.175/65R14   CA406E                                  983,000
  12 L.175/70R14   CA406G                                  983,000
  13 L.185     R14C   CA406F                               1,162,000
  14 L.185     R14C 8PR CA406F HPM                             1,214,000
  15 L.195/70R14   CA406D                                  997,000
  16 L.195/80R14   CA406F HPM                             1,214,000
  17 L.195     R14   CA406F HPM                             1,214,000
  18 L.225/70R15C   CA406J                               1,621,000
  19 L.205/65R15   CA406L                               1,262,000
  20 L.205/65R15   CA406S                               1,262,000
  21 L.195/75R16C   CA406H                               1,542,000
  22 L.205/80R16   CA406M                               1,542,000
  23 L.205     R16   CA406M                               1,542,000
  24 L.215/75R16C   CA406I                               1,645,000
  25 L.7.00    R16C   CA406O                               2,221,000
  IV LỐP MÁY KÉO        
  1 L.5.00-12         ĐN 4PR CA543A                                  677,000
  2 L.6.00-12         ĐN 10PR CA543C,E,F 14,16 gai                                728,000
  3 L.6.00-12         BL 4,6,10PR CA543B,D,H 12,14,16 gai                                696,000
  4 L.6.00-12  ĐB ĐN 10PR CA543C,E 14,16 gai                                746,000
  5 L.6.00-12  ĐB BL 10PR CA543B 14 gai                                714,000
  6 L6.00-12 CA543I 12PR 14 gai (Đường Rừng)     14 gai                                696,000
  7 L6.00-12 CA543I 14PR 14 gai (Đường Rừng)     14 gai                                737,000
  8 L.6.50-12        ĐN 10PR CA543C 13 gai                                787,000
  6 L.6.50-14        ĐN 8PR CA543G 14 gai                                895,000
  V LỐP XE NÂNG        
  1 L.5.00-8   CA202..B..E B.ĐẶC                             1,145,000
  2 L.6.00-9   CA202D B.ĐẶC                             1,670,000
  3 L.6.50-10   CA202..B..E B.ĐẶC                             2,054,000
  4 L.6.50-10 10PR   B.HƠI                                958,000
  5 L.7.00-12   CA202E B.ĐẶC                             2,742,000
  6 L.8.15-15   CA202B B.ĐẶC                             3,298,000
  7 L.8.25-15   CA202B B.ĐẶC                             4,478,000
  VI LỐP ÔTÔ ĐẮP        
  1 L.10.00-20                                   2,570,000
  2 L.11.00-20                                   2,765,000
  3 L.12.00-20                                   3,104,000
  VII SĂM ÔTÔ - MÁY KÉO        
  1 S.5.00-10   TR13                                     73,000
  2 S.5.00-12   TR13                                     85,000
  3 S.6.00-12   TR13                                     85,000
  4 S.5.50-13   TR13                                     92,000
  5 S.6.00-13   TR13                                     92,000
  6 S.6.00/6.50-14   TR13                                  129,000
  7 S.6.00-15   TR75A                                  141,000
  8 S.6.50/7.00-15   TR75A                                  141,000
  9 S.6.00/6.50-15   TR13                                  138,000
  10 S.7.25/7.50-15   TR13                                  144,000
  11 S.6.00-16   TR75A                                  141,000
  12 S.6.50-16   TR75A                                  165,000
  13 S.7.00-16   TR75A                                  170,000
  14 S.7.50-16   TR75A/177A                                  193,000
  15 S.8.25-16   TR177A                                  202,000
  16 S.8.25-20   TR175A                                  280,000
  17 S.9.00-20   TR175A                                  309,000
  18 S.10.00-20   TR78A                                  334,000
  19 S.10.00-20   TR78A Đặc biệt                                386,000
  20 S.11.00-20   TR78A                                  347,000
  21 S.11.00-20   TR78A Đặc biệt                                402,000
  22 S.12.00-20   TR78A                                  381,000
  23 S.12.00-20   TR78A Đặc biệt                                441,000
  24 S.12.00-24   TR78A                                  648,000
  VIII YẾM Ô TÔ        
  1 Y.6.50/7.00/7.50-15                                         41,000
  2 Y.6.50/7.00-16                                         42,000
  3 Y.7.50/8.25-16                                         47,000
  4 Y.9.00/10.00-20                                         79,000
  5 Y.11.00/12.00-20                                         89,000
  6 Y.11.00/12.00-20 S     2.85kg                                102,300
  7 Y.11.00/12.00-20     Đặc biệt                                103,000
  8 Y.12.00-24                                      315,000
             
  Ghi chú:  Lốp ôtô không có bao bì đã được trừ 10.000 đ (bao gồm VAT)/1 Sản phẩm.

   

  >>Hoặc tải Bảng giá lốp Casumina

  Ngày đăng: 18-07-2015 5,264 lượt xem